музей світлиця Мирослави Кот

У Музеї-світлиці Мирослави Кот зберігається бібліотечка видань, присвячених мистецтву вишивання, з любов’ю зібраних славною майстринею за життя.

Щиро запрошуємо відвідати бібліотеку.

 

1. МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

 

Антонович Є.А. Декоративно-прикладне мистецтво / Є.А.Антонович, Р.В.Захарчук–Чугай, М.Є.Станкевич, – Львів: Світ, 1992. – 272 с.

Артюх Л.Ф. Етнографія Києва і київщини: традиції і сучасність / Л.Ф.Артюх, Н.К.Гаврилюк, В.Ф.Горленко, О.І.Климко та інші. – Київ: Наукова думка, 1986. – 272 с.

Бушина Т. Декоративно-прикладне мистецтво радянської Буковини / Т.Бушина. – К.: Мистецтво, 1986. – 127 с.

Дерево життя. Сонце. Богиня. Символічні мотиви в українському мистецтві / – Український Музей, Нью–Йорк.  – 168 с.

Державний музей етнографії та художнього промислу АН УРСР: Альбом / – К.: Мистецтво, 1975.

Державний музей українського народного декоративного мистецтва УРСР: Альбом / – К.: Мистецтво, 1983. – 407 с.

Жолтовський П.М. Монументальний живопис на Україні XVII–XVIII ст. / П.М.Жолтовський. – К.: Наукова думка, 1988. – 159 с.

Китова С. Полотняний літопис України. Семантика орнаменту українського рушника / С.Китова. – Черкаси, 2003. – 224с.

Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини: Альбом / Авт.-упоряд. О.А.Кратюк – К: Мистецтво, 1991. – 208 с.

Львівський обласний осередок Національної спілки майстрів народного мистецтва України / – Львів: Каменяр, 2009. – 143 с.

Нариси з історії українського декоративно–прикладного мистецтва / – Львів: Видавництво Львівського університету, 1969. – 192 с.

Народні художні промисли УРСР:Довідник / – К.: Наукова думка, 1986. – 144с.

Народные художественные промыслы СССР: Альбом / – 1982. – 366 с.

Наулко В.І. Культура і побут населення України / В.І.Наулко, Л.Ф.Фртюх, В.Ф.Горленко, Т.В.Косьміна та інші. – Київ:Либідь, 1991. – 230 с.

Одежда народов СССР: из коллекций Государственного музея этнографии народов СССР (Ленинград) / – М.: Планета, 1990. – 224 с.

Селівачов М. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, типологія) / М.Селівачов. – К.: Редакція вісника “АТН”, 2005. – 400 с.

Сколоздра Іван Малярство на склі: Альбом. 2004

Художні промисли України: Альбом / – К.: Мистецтво, 1979. – 255 с.

Шудря Є. Дослідники народного мистецтва: бібліографічні нариси. Зошит 3 / Є.Шудря. – К.: Вісник “АНТ”, 2008. – 116 с.

Шудря Є. Оранта нашої світлиці: Розвідки й нариси з народознавства / Є.Шудря. – К., 2011. – 488 с.

Шудря Є. Подвижниці народного мистецтва. Бібліографічні нариси. Зошит 1 / Є.Шудря. – К.: Редакція вісника “Ант”, 2003. – 64 с.

   

2. ОДЯГ

 

Білан М.С. Український стрій / М.С.Білан, Г.Г.Стельмащук. – Львів: Фенікс, 2000. – 328 с.

Кожолянко Я.І. Буковинський традиційний одяг / Я.І.Кожолянко. –  Чернівці–Саскатун, Україна–Канада, 1994. – 262 с.

Косміна О. Українське народне вбрання / О.Косміна. – К.: Балтія–Друк, 2006. – 64 с.

Матейко К.І. Український народний одяг / К.І.Матейко. – К: Наукова думка, 1977. – 224 с.

Николаева Т.А. Украинская народная одежда: Среднее Поднепровье / Т.А.Николаева. – К.: Наукова думка, 1987. – 247 с.

Ніколаєва Т. Український костюм: надія на ренесанс / Т.Ніколаєва. – К.: Дніпро, 2005. – 320 с.

Ніколаєва Т.О. Історія українського костюма / Т.О.Ніколаєва. – К.: Либідь, 1996. – 176 с.

Український народний одяг. – Folk Art Committee Toronto–Philadelphia, Світова Федерація Українських Жіночих Організацій, 1992. – 311 с.

 
Таблиці (одяг)

Гатальська Н. Поетика волинського вбрання: науково–художня реконструкція / Н.Гатальська. – Луцьк, 2005. (20 карток).

Косміна Т.В. Українське весільне вбрання (20 листівок) / Т.В.Косміна, З.А.Васіна.. – К.: Мистецтво, 1989.

Українське народне мистецтво. Вбрання. / Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР. – Київ. 1961. – 328 с.

Український костюм (20 листівок). – К.: Мистецтво, 1977.

 

3. ТЕХНОЛОГІЯ ВИШИВКИ

   

Булгакова-Ситник Л. Борщівські сорочки з колекції Віри Матковської: Альбом. – Львів, 2010. – 200с.

Булгакова-Ситник Л. Подільська народна вишивка (етнографічний аспект) / Л.Булгакова–Ситник. – Львів, 2005. – 328 с.

Гасюк О.О. Художнє вишивання: Альбом / О.О.Гасюк, М.Г.Степан. – К.: Вища школа, 1989. – 247 с.

Гуцульська вишивка з колекції Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й.Кобринського / Ред.О.Никорак. – К.:Родовід, 2010. – 200 с.

Гуцульщина в низинці, зібрана і опрацьована Євдокією Сороханюк / –Пенсокен, Н.Дж., США, 2002. – 284 с.

Захарчук–Чугай Р.В. Українська народна вишивка. Західні області УРСР / Р.В.Захарчук-Чугай. – К.: Наукова думка, 1988. – 192 с.

Збереження спадщини. Село Угринів на Сокальщині  – Український Музей, Нью-Йорк, 1997. – 64 с.

Зельська І. Українська вишивка (найконечніші інформації) / І.Зельська. – Вінніпег, Торонто. – 1981. – 93 с.

Кара-Васильєва Т. Українська вишивка: Альбом / Т.Кара-Васильєва. – К.: Мистецтво, 1993. – 264 с.

Кара-Васильєва Т.В. Полтавська народна вишивка / Т.В.Кара-Васильева. – К.: Наукова думка, 1983. – 136 с.

Кара-Васильєва Т.В. Учитесь вышивать / Т.В.Кара-Васильева, А.А.Заволокина. – К.: Реклама, 1988. – 96 с.

Климова Н.Т. Ручная и машинная вышивка / Н.Т.Климова, О.Г.Федосова, О.Н.Наумова, В.Р.Ривкина. – М.: Легкая индустрия, 1980. – 221 с.

Кулинич-Стахурська О. Мистецтво української вишивки. Техніка і технологія / О.Кулинич-Стахурська. – Львів, 2007. – 264 с.

Куценко М. Українські вишивки (зразки вишивки) / М.Куценко

Литвинець Е.М. Українське народне мистецтво: вишивання і нанизування / Е.М.Литвинець. – К.: Вища школа, 2004. – 335 с.

Мошинська О. Книга українських вишивок / О.Мошинська. – U.S.A., 1980. – 55 с.

Покусінська Л. Борщівська народна сорочка: Матеріали. Крій. Техніки шитва. Колекція Борщівського краєзнавчого музею / Л.Покусінська, О.Покусінський. – К.: Новий друк, 2012. – 368 с.

Причепій Є.М. Вишивка східного поділля: Альбом / Є.М.Причепій, Т.І.Причепій. – К.: Родовід, 2007. – 344с.

Радкевич В.О. Технологія вишивки: Підручник / В.О.Радкевич, Г.М.Пащенко. – К.: Вища школа, 1997. – 303 с.

Савка Л.В. Забуті візерунки: Альбом орнаментів / Л.В.Савка, Т.В.Мецан, І.В.Сенів. – Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2008. – 90 с.

Савка Л.В. Низинкові візерунки:.  Альбом орнаментів / Л.В.Савка, О.Н.Сидор. – Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2007. – 98 с.

Світ української вишивки / К.: Кондор, 2005. – 96 с.

Сорокина Л.М. Учись Вышивать: Альбом / Л.М.Сорокина. – К.: Радянська школа, 1991. – 79 с.

Таня Дяків Оніл. Українські стіби / Т.Дяків Оніл. – STO PABLICATIONS, MOUNTAINTOP, PA. U.S.A. – 159 с.

Титаренко В. Полтавська традиційна вишивка: минуле і сучасне (виховний аспект) / В.Титаренко. – Полтава: Верстка, 2000. – 136 с.

Українська вишивка / – Ліга українських католицьких жінок, 1982. – 68 с.

Українське народне мистецтво. Тканини і вишивки / Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР. – Київ, 1960.

Чумарна М. Вишивання долі: Символка і техніки шитва / М.Чумарна. – Львів, 2009. – 88 с.

Шандро М. Гуцульські вишивки / М.Шандро . – Румунія “Критеріон”, Чернівці — Україна “Букрек”, 2005. – 104 с.

Яхно І.П. А.П. Забуті вишивальні шви: Методичний посібник / І.П.Яхно, А.П.Яхно.. – Донецьк: КП “Регіон”, 2002. – 80 с.

Яхно І.П. Відродження вишивки на Донеччині: навчальний посібник / І.П.Яхно, А.П.Яхно. – Донецьк: КП “Регіон”, 2004. – 148 с.

Яхно І.П. Времівка на Донеччині / І.П.Яхно, А.П.Яхно. – Донецьк:”Донбас”, 1998. – 56 с.

Сусак К.Р. Українське народне вишивання: техніки, методологія, методика / К.Р.Сусак, Н.А.Стеф’юк. – К.: Науковий світ, 2006. – 283 с.

Левчук В.Л. Червоними і чорними нитками / В.Л.Левчук. – К.: Реклама, 1986. – 64 с.

Цибульова Г.К. Ручне вишивання / Г.К.Цибульова, Г.Ф.Гаврилова. – К.:Техніка, 1982. – 55 с.

 

Таблиці (технологія вишивки)

Кольбенгаєр. (таблиці 74). Взори вишивок домашнього промислу на Буковині, 1912.

Українські народні вишивки (17 таблиць). – К.:Образотворче мистецтво і музична література УРСР, 1959.

Українські народні вишивки: Львівська облать (40 таблиць). – К.: В-цтво академії наук УРСР, 1961.

 

4.АВТОРСЬКА ВИШИВКА

 

Василащук Г. Альбом / Г.Василащук. – К.: Мистецтво, 1985. – 111 с.

Возниця О. Вишивка моє життя / О.Возниця. – Дрогобич: Коло, 2006. – 175 с.

Возниця О. Вишивка рідного краю: Ходорівщина / О.Возниця. – Дрогобич: Коло, 2005. – 68 с.

Геник Є. Альбом-каталог: вишивка, ткацтво / Є.Геник. – К: Народні джерела, 2007. – 72 с.

Городецька Д. Мережива долі / Д.Городецька. – Івано-Франківськ: Лілея–НВ, 1999. – 60 с.

Калиняк М. Українська вишивка: сучасне трактування: Альбом / М.Калиняк. – Львів: НВФ”Українські технології”, 2004. – 116с.

Колотило К. Альбом / К.Колотило. – К.: Мистецтво, 1990. – 112с.

Колотило К. Альбом / К.Колотило. – К.: Мистецтво, 1992. – 160 с.

Кот М.П. Вишивка Дрогобиччини: традиції і сучасність / М.П.Кот. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 1999. – 106 с.

Кот М.П. Вишивка Мирослави Кот / авт.-упорядник М.П.Кот. – Львів: ЗУКЦ, 2010. – 176 c.

Кот М.П. Українська вишита сорочка / М.П.Кот. – Дрогобич:Коло, 2007. – 151 с.

Кот М.П. Вишивка Дрогобиччини в рушниках / М.П.Кот, Л.В.Савка, Т.В.Конопко. – Дрогобич; Коло, 2010. – 62 с.

Кульчицька А. Орнамент трипільської культури і українська вишивка ХХ ст. / А.Кульчицька – Львів, 1995. – 120 с.

Кульчицька С. Альбом / С.Кульчицька. – К.: Мистецтво, 1987. – 96 с.

Менкуш-Заневчик Я.М. Альбом / Я.М.Менкуш-Заневчик. – К.: ПВП”Задруга”, 2007. – 175 с.

Нечипоренко С.Г. Українська вишивка / С.Г.Нечипоренко. – К.: Майстерня книги, 2007. – 160 с.

Роик В.С. Мелодии на полотне. Воспоминания. Вышивки. Отзывы / В.С.Роик. – Симферополь, 2003. – 240с.

Сеник І. Біла айстра любові (збірка віршів, вишивок та зразків сучасного одягу) / І.Сеник. – Видання ліги українських католицьких жінок в Канаді при церкві св.Димитрія, Етобіко, Онтаріо, 1992. – 160.

Сеник І. Метелики спогадів: Спогади і взори до вишивання / І.Сеник. – Львів: “Мс”, 2003. – 288 с.

5.РУКОДІЛЛЯ

 

Ануфриева М.Я. Искусство бисероплетения. Современная школа. — М.:Культура и традиции, 1999. – 352 с.

Кардаш Н.В., Куц Л.П., Савка Л.В., Бісерне рукоділля. – Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2007. – 185 с.

Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. – М.: Советская энциклопедия, 1976. – 1407 с.

Ляукина М. Бисер: Техника. Приемы. Изделия. / Ляукина М.В. – М.: АСТ–ПРЕСС КНИГА, 2001. – 288 с.

Маннова М. Вышивка / М.Маннова. –Братислава, 1982. – 150 с. (чеська вишивка)

Манько В. Українська народна писанка / В.Манько. – Львів:Свічадо, 2005. – 80 с.

Онищук О. Символіка української писанки / О.Онищук. – Торонто, 1985. – 106 с.

Рукоделие: Популярная энциклопедия. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1992. – 287 с.

Свирина Г.А. Фриволитэ / Г.А.Свирина. – М.: Старт, 1992. – 48 с.

Черноморец А.Д. Ажурная вышивка и игольное кружево / А.Д.Черноморец. – К.: Час, 1992. – 208 с.

Черноморец А.Д. Вышивка в современном костюме. – К.: Реклама, 1987. – 104 с.

Ляукина М. Бисер / М.Ляукина. – М.: АСТ–Пресс книга, 2001. – 288 с.

Краткая энциклопедия домашнего хозяйства / – М.: Советская энциклопедия, 1984. – 576 с.

Прикрась свій дім / – К.: Техніка, 1990. – 303 с.