museum of Myroslava Kot

In museum of Myroslava Kot is stored a library of publications devoted to the art of embroidery, with the love collected by the glorious master during her lifetime.

We sincerely invite you to visit the library.

 

1. ART

 

Антонович Є.А. Декоративно-прикладне мистецтво / Є.А.Антонович, Р.В.Захарчук–Чугай, М.Є.Станкевич, – Львів: Світ, 1992. – 272 с.

Артюх Л.Ф. Етнографія Києва і київщини: традиції і сучасність / Л.Ф.Артюх, Н.К.Гаврилюк, В.Ф.Горленко, О.І.Климко та інші. – Київ: Наукова думка, 1986. – 272 с.

Бушина Т. Декоративно-прикладне мистецтво радянської Буковини / Т.Бушина. – К.: Мистецтво, 1986. – 127 с.

Дерево життя. Сонце. Богиня. Символічні мотиви в українському мистецтві / – Український Музей, Нью–Йорк.  – 168 с.

Державний музей етнографії та художнього промислу АН УРСР: Альбом / – К.: Мистецтво, 1975.

Державний музей українського народного декоративного мистецтва УРСР: Альбом / – К.: Мистецтво, 1983. – 407 с.

Жолтовський П.М. Монументальний живопис на Україні XVII–XVIII ст. / П.М.Жолтовський. – К.: Наукова думка, 1988. – 159 с.

Китова С. Полотняний літопис України. Семантика орнаменту українського рушника / С.Китова. – Черкаси, 2003. – 224с.

Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини: Альбом / Авт.-упоряд. О.А.Кратюк – К: Мистецтво, 1991. – 208 с.

Львівський обласний осередок Національної спілки майстрів народного мистецтва України / – Львів: Каменяр, 2009. – 143 с.

Нариси з історії українського декоративно–прикладного мистецтва / – Львів: Видавництво Львівського університету, 1969. – 192 с.

Народні художні промисли УРСР:Довідник / – К.: Наукова думка, 1986. – 144с.

Народные художественные промыслы СССР: Альбом / – 1982. – 366 с.

Наулко В.І. Культура і побут населення України / В.І.Наулко, Л.Ф.Фртюх, В.Ф.Горленко, Т.В.Косьміна та інші. – Київ:Либідь, 1991. – 230 с.

Одежда народов СССР: из коллекций Государственного музея этнографии народов СССР (Ленинград) / – М.: Планета, 1990. – 224 с.

Селівачов М. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, типологія) / М.Селівачов. – К.: Редакція вісника “АТН”, 2005. – 400 с.

Сколоздра Іван Малярство на склі: Альбом. 2004

Художні промисли України: Альбом / – К.: Мистецтво, 1979. – 255 с.

Шудря Є. Дослідники народного мистецтва: бібліографічні нариси. Зошит 3 / Є.Шудря. – К.: Вісник “АНТ”, 2008. – 116 с.

Шудря Є. Оранта нашої світлиці: Розвідки й нариси з народознавства / Є.Шудря. – К., 2011. – 488 с.

Шудря Є. Подвижниці народного мистецтва. Бібліографічні нариси. Зошит 1 / Є.Шудря. – К.: Редакція вісника “Ант”, 2003. – 64 с.

   

2. CLOTHES

 

Білан М.С. Український стрій / М.С.Білан, Г.Г.Стельмащук. – Львів: Фенікс, 2000. – 328 с.

Кожолянко Я.І. Буковинський традиційний одяг / Я.І.Кожолянко. –  Чернівці–Саскатун, Україна–Канада, 1994. – 262 с.

Косміна О. Українське народне вбрання / О.Косміна. – К.: Балтія–Друк, 2006. – 64 с.

Матейко К.І. Український народний одяг / К.І.Матейко. – К: Наукова думка, 1977. – 224 с.

Николаева Т.А. Украинская народная одежда: Среднее Поднепровье / Т.А.Николаева. – К.: Наукова думка, 1987. – 247 с.

Ніколаєва Т. Український костюм: надія на ренесанс / Т.Ніколаєва. – К.: Дніпро, 2005. – 320 с.

Ніколаєва Т.О. Історія українського костюма / Т.О.Ніколаєва. – К.: Либідь, 1996. – 176 с.

Український народний одяг. – Folk Art Committee Toronto–Philadelphia, Світова Федерація Українських Жіночих Організацій, 1992. – 311 с.

 
Таблиці (одяг)

Гатальська Н. Поетика волинського вбрання: науково–художня реконструкція / Н.Гатальська. – Луцьк, 2005. (20 карток).

Косміна Т.В. Українське весільне вбрання (20 листівок) / Т.В.Косміна, З.А.Васіна.. – К.: Мистецтво, 1989.

Українське народне мистецтво. Вбрання. / Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР. – Київ. 1961. – 328 с.

Український костюм (20 листівок). – К.: Мистецтво, 1977.

 

3. EMBROIDERY TECHNIQUES

   

Булгакова-Ситник Л. Борщівські сорочки з колекції Віри Матковської: Альбом. – Львів, 2010. – 200с.

Булгакова-Ситник Л. Подільська народна вишивка (етнографічний аспект) / Л.Булгакова–Ситник. – Львів, 2005. – 328 с.

Гасюк О.О. Художнє вишивання: Альбом / О.О.Гасюк, М.Г.Степан. – К.: Вища школа, 1989. – 247 с.

Гуцульська вишивка з колекції Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й.Кобринського / Ред.О.Никорак. – К.:Родовід, 2010. – 200 с.

Гуцульщина в низинці, зібрана і опрацьована Євдокією Сороханюк / –Пенсокен, Н.Дж., США, 2002. – 284 с.

Захарчук–Чугай Р.В. Українська народна вишивка. Західні області УРСР / Р.В.Захарчук-Чугай. – К.: Наукова думка, 1988. – 192 с.

Збереження спадщини. Село Угринів на Сокальщині  – Український Музей, Нью-Йорк, 1997. – 64 с.

Зельська І. Українська вишивка (найконечніші інформації) / І.Зельська. – Вінніпег, Торонто. – 1981. – 93 с.

Кара-Васильєва Т. Українська вишивка: Альбом / Т.Кара-Васильєва. – К.: Мистецтво, 1993. – 264 с.

Кара-Васильєва Т.В. Полтавська народна вишивка / Т.В.Кара-Васильева. – К.: Наукова думка, 1983. – 136 с.

Кара-Васильєва Т.В. Учитесь вышивать / Т.В.Кара-Васильева, А.А.Заволокина. – К.: Реклама, 1988. – 96 с.

Климова Н.Т. Ручная и машинная вышивка / Н.Т.Климова, О.Г.Федосова, О.Н.Наумова, В.Р.Ривкина. – М.: Легкая индустрия, 1980. – 221 с.

Кулинич-Стахурська О. Мистецтво української вишивки. Техніка і технологія / О.Кулинич-Стахурська. – Львів, 2007. – 264 с.

Куценко М. Українські вишивки (зразки вишивки) / М.Куценко

Литвинець Е.М. Українське народне мистецтво: вишивання і нанизування / Е.М.Литвинець. – К.: Вища школа, 2004. – 335 с.

Мошинська О. Книга українських вишивок / О.Мошинська. – U.S.A., 1980. – 55 с.

Покусінська Л. Борщівська народна сорочка: Матеріали. Крій. Техніки шитва. Колекція Борщівського краєзнавчого музею / Л.Покусінська, О.Покусінський. – К.: Новий друк, 2012. – 368 с.

Причепій Є.М. Вишивка східного поділля: Альбом / Є.М.Причепій, Т.І.Причепій. – К.: Родовід, 2007. – 344с.

Радкевич В.О. Технологія вишивки: Підручник / В.О.Радкевич, Г.М.Пащенко. – К.: Вища школа, 1997. – 303 с.

Савка Л.В. Забуті візерунки: Альбом орнаментів / Л.В.Савка, Т.В.Мецан, І.В.Сенів. – Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2008. – 90 с.

Савка Л.В. Низинкові візерунки:.  Альбом орнаментів / Л.В.Савка, О.Н.Сидор. – Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2007. – 98 с.

Світ української вишивки / К.: Кондор, 2005. – 96 с.

Сорокина Л.М. Учись Вышивать: Альбом / Л.М.Сорокина. – К.: Радянська школа, 1991. – 79 с.

Таня Дяків Оніл. Українські стіби / Т.Дяків Оніл. – STO PABLICATIONS, MOUNTAINTOP, PA. U.S.A. – 159 с.

Титаренко В. Полтавська традиційна вишивка: минуле і сучасне (виховний аспект) / В.Титаренко. – Полтава: Верстка, 2000. – 136 с.

Українська вишивка / – Ліга українських католицьких жінок, 1982. – 68 с.

Українське народне мистецтво. Тканини і вишивки / Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР. – Київ, 1960.

Чумарна М. Вишивання долі: Символка і техніки шитва / М.Чумарна. – Львів, 2009. – 88 с.

Шандро М. Гуцульські вишивки / М.Шандро . – Румунія “Критеріон”, Чернівці — Україна “Букрек”, 2005. – 104 с.

Яхно І.П. А.П. Забуті вишивальні шви: Методичний посібник / І.П.Яхно, А.П.Яхно.. – Донецьк: КП “Регіон”, 2002. – 80 с.

Яхно І.П. Відродження вишивки на Донеччині: навчальний посібник / І.П.Яхно, А.П.Яхно. – Донецьк: КП “Регіон”, 2004. – 148 с.

Яхно І.П. Времівка на Донеччині / І.П.Яхно, А.П.Яхно. – Донецьк:”Донбас”, 1998. – 56 с.

Сусак К.Р. Українське народне вишивання: техніки, методологія, методика / К.Р.Сусак, Н.А.Стеф’юк. – К.: Науковий світ, 2006. – 283 с.

Левчук В.Л. Червоними і чорними нитками / В.Л.Левчук. – К.: Реклама, 1986. – 64 с.

Цибульова Г.К. Ручне вишивання / Г.К.Цибульова, Г.Ф.Гаврилова. – К.:Техніка, 1982. – 55 с.

 

Таблиці (технологія вишивки)

Кольбенгаєр. (таблиці 74). Взори вишивок домашнього промислу на Буковині, 1912.

Українські народні вишивки (17 таблиць). – К.:Образотворче мистецтво і музична література УРСР, 1959.

Українські народні вишивки: Львівська облать (40 таблиць). – К.: В-цтво академії наук УРСР, 1961.

 

4. AUTHORIAL EMBROIDERY

 

Василащук Г. Альбом / Г.Василащук. – К.: Мистецтво, 1985. – 111 с.

Возниця О. Вишивка моє життя / О.Возниця. – Дрогобич: Коло, 2006. – 175 с.

Возниця О. Вишивка рідного краю: Ходорівщина / О.Возниця. – Дрогобич: Коло, 2005. – 68 с.

Геник Є. Альбом-каталог: вишивка, ткацтво / Є.Геник. – К: Народні джерела, 2007. – 72 с.

Городецька Д. Мережива долі / Д.Городецька. – Івано-Франківськ: Лілея–НВ, 1999. – 60 с.

Калиняк М. Українська вишивка: сучасне трактування: Альбом / М.Калиняк. – Львів: НВФ”Українські технології”, 2004. – 116с.

Колотило К. Альбом / К.Колотило. – К.: Мистецтво, 1990. – 112с.

Колотило К. Альбом / К.Колотило. – К.: Мистецтво, 1992. – 160 с.

Кот М.П. Вишивка Дрогобиччини: традиції і сучасність / М.П.Кот. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 1999. – 106 с.

Кот М.П. Вишивка Мирослави Кот / авт.-упорядник М.П.Кот. – Львів: ЗУКЦ, 2010. – 176 c.

Кот М.П. Українська вишита сорочка / М.П.Кот. – Дрогобич:Коло, 2007. – 151 с.

Кот М.П. Вишивка Дрогобиччини в рушниках / М.П.Кот, Л.В.Савка, Т.В.Конопко. – Дрогобич; Коло, 2010. – 62 с.

Кульчицька А. Орнамент трипільської культури і українська вишивка ХХ ст. / А.Кульчицька – Львів, 1995. – 120 с.

Кульчицька С. Альбом / С.Кульчицька. – К.: Мистецтво, 1987. – 96 с.

Менкуш-Заневчик Я.М. Альбом / Я.М.Менкуш-Заневчик. – К.: ПВП”Задруга”, 2007. – 175 с.

Нечипоренко С.Г. Українська вишивка / С.Г.Нечипоренко. – К.: Майстерня книги, 2007. – 160 с.

Роик В.С. Мелодии на полотне. Воспоминания. Вышивки. Отзывы / В.С.Роик. – Симферополь, 2003. – 240с.

Сеник І. Біла айстра любові (збірка віршів, вишивок та зразків сучасного одягу) / І.Сеник. – Видання ліги українських католицьких жінок в Канаді при церкві св.Димитрія, Етобіко, Онтаріо, 1992. – 160.

Сеник І. Метелики спогадів: Спогади і взори до вишивання / І.Сеник. – Львів: “Мс”, 2003. – 288 с.

4. HANDIWORK

 

Ануфриева М.Я. Искусство бисероплетения. Современная школа. — М.:Культура и традиции, 1999. – 352 с.

Кардаш Н.В., Куц Л.П., Савка Л.В., Бісерне рукоділля. – Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2007. – 185 с.

Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. – М.: Советская энциклопедия, 1976. – 1407 с.

Ляукина М. Бисер: Техника. Приемы. Изделия. / Ляукина М.В. – М.: АСТ–ПРЕСС КНИГА, 2001. – 288 с.

Маннова М. Вышивка / М.Маннова. –Братислава, 1982. – 150 с. (чеська вишивка)

Манько В. Українська народна писанка / В.Манько. – Львів:Свічадо, 2005. – 80 с.

Онищук О. Символіка української писанки / О.Онищук. – Торонто, 1985. – 106 с.

Рукоделие: Популярная энциклопедия. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1992. – 287 с.

Свирина Г.А. Фриволитэ / Г.А.Свирина. – М.: Старт, 1992. – 48 с.

Черноморец А.Д. Ажурная вышивка и игольное кружево / А.Д.Черноморец. – К.: Час, 1992. – 208 с.

Черноморец А.Д. Вышивка в современном костюме. – К.: Реклама, 1987. – 104 с.

Ляукина М. Бисер / М.Ляукина. – М.: АСТ–Пресс книга, 2001. – 288 с.

Краткая энциклопедия домашнего хозяйства / – М.: Советская энциклопедия, 1984. – 576 с.

Прикрась свій дім / – К.: Техніка, 1990. – 303 с.